loader image
a

3Xacademy.com

  /  Eğitim   /  İç mi? Dış mı? MOTİVASYON

İç mi? Dış mı? MOTİVASYON

İç mi? Dış mı? MOTİVASYON
Yapılan araştırmalar, Beynin daha doğrusu zihnin, sınırlandırarak ve kıyaslayarak çalışmayı sevdiğini gösteriyor. Her alanda olduğu gibi eğitim hayatı da bu kıyaslamalardan, kategorilerden fazlası ile nasibini alıyor. Eğitimin ve okulların kalitesini, Ülkelerin, Öğretmenlerin, Öğrencilerin başarısını sürekli derecelendirerek , kıyaslayarak kendimize bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. 

Burada en çok dikkat çeken itici güç ise;  MOTİVASYON

MOTİVASYON hayatımızın her şeyi.

Peki Motivasyon dedikleri Ne? 
Motivasyon, hedefe yönelik davranışları başlatan, yönlendiren ve sürdüren süreçlerin ana lokomotifi, İster sabah yataktan çıkmak  için ayağa kalkın, ister susuzluğunuzu azaltmak için bir bardak su alın,  ister bilgi edinmek için kitap okuyun yada sınavlardan geçmek için ders çalışın harekete geçmenize neden olan dürtü motivasyondur.

Motivasyon, davranışı harekete geçiren biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel güçleri içerir. Günlük kullanımda, “motivasyon” terimi sıklıkla bir kişinin bir şeyi neden yaptığını açıklamak için kullanılır . İnsan eylemlerinin arkasındaki itici güçtür.

Motivasyon kendi içinde kısaca Dış Motivasyon ve İç Motivasyon olarak 2’ye ayrılır.

DIŞ MOTİVASYON; Kişide, ödüller , cezalar veya  başka pekiştireçler nedeniyle bir şeyi yapma arzusunun oluşma halidir. Başka bir deyişle, kişi  bir şey elde etmeyecek yada kaybetmeyecek  olsaydı, muhtemelen o  davranışı yapmazdı. Dışsal motivasyon ödül odaklı davranıştır. Belirli davranışların tekrarlanma olasılığını artırmak veya azaltmak için ödül veya ceza kullanarak  bir davranış değişikliği oluşturulmaya çalışılır. Mesela;
  • Arkadaşlardan veya Aileden övgü almak için insanlara yardım etmek,
  • Olumlu ya da olumsuz, dikkat çekmek için bir eylemde bulunmak,
  • Sosyal ortamlarda beğenilmek  veya popüler olmak için davranışlar sergilemek,
  • Yargılanmaktan yada ceza almaktan kaçınmak için görevleri yerine getirmek,
  • Takdir görmek için ders  çalışmak,

Örneklerden de anlaşılacağı gibi eylemlerin öznesi BAŞKALARIDIR.

İÇ MOTİVASYON; Kişinin motive olabilmesi için öncelikle kendini tanıması , istek ve  beklentilerini belirlemesi gerekir.Kendi yeteneklerinin , ihtiyaçlarının düşünsel alanda farkındalığını yaşayan kişinin eylemsel alana geçebilmeyi başarma haline içsel motivasyon diyoruz. Hiçbir başarı şans değildir. O başarının arkasında kişinin istek ve hedefleri,  bu hedefe ulaşmak içinde kendini motive etmesi yatar. İçsel motivasyon, arabanızın bitmeyen yakıtıdır.

Kısaca eylemlerin öznesi kişinin KENDİSİDİR.

Kendi kendini motive edebilmeyi başaran kişi gelişmeye ve ilerlemeye açıktır.

Motive edilmeyi dışarıdan bekleyen kişi ise hayal kırıklığına uğramaya müsaittir.

Bu durumda kendi kendinizi motive edecek yol ve yöntemlere başvurma

 

Yorum Bırak