loader image
a

3Xacademy.com

  /  Eğitim   /  Yeni Nesil Soru, kavramını yanlış anlamış olabilir miyiz?

Yeni Nesil Soru, kavramını yanlış anlamış olabilir miyiz?

Yeni Nesil Soru, kavramını yanlış anlamış olabilir miyiz?

Eğitim;  yüzyıllardır tartışılan , en çok yorum ve  iyileştirme çalışmaları yapılan, alan çalıştayları ile  meslek duayenlerinin fikirlerine başvurulan ama  her ne kadar Yeni tanımlamalarla desteklenerek  geliştirilse de aynı yere yani öğrenciye bağlanan, anlatımının yapılması zor bir kavram. 

Eğitimde yeni kavramlar geliştirmenin, öğrencinin hayatına katkısı tek başına yeterli mi?

   Duygu durumu, bir çocuğun sosyal ya da akademik hayatında beslendiği en önemli domino taşlarından birisi olarak kabul ediliyor. Öğrencinin duygusal dünyasında , eğitime yaklaşımı öğrenmesini kolaylaştırıyor yada zorlaştırıyor. Burada da karşımıza Öğrenmeyi Öğrenme kavramı çıkıyor. Öğrenmeyi Öğrenmenin temelinde;  Merak ve Ben Bunu Bilmiyorum? duygusu var. Bu sonradan öğrenilen becerinin, öğrencide kazandırılması için biraz destek, bol alıştırma kısaca bol egzersiz gerekiyor.

“ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖĞRENME” eğitim otoriteleri tarafından gelecekte eğitim’in karşılığı olacak diye, tanımlanıyor.

    Eğitim sistemimizin hafıza gücüne dayalı, “Ne kadar iyi hatırlıyorsan o kadar başarılısın.” bakış açısı yani ezberci sistemin dayatmaları, gençleri  hayata ya da  meslek yaşamına değil sınavlara hazırlıyor. Bu sistemin ülkemiz için geçerli  ama global dünyada bir karşılığının olmadığı, Uluslararası sınavlarda gençlerimizin gösterdiği başarılarla! da,  karşımıza çıkıyor.

OECD ülkelerinin öğrencilerine uygulanan PISA sınav sonuçları, ülkemizin eğitimde çok da iyi bir yerde olmadığını defalarca yüzümüze vurdu. PISA sınavına öğrencilerimizi doğru hazırlayabilmek için bizde eğitim sistemimizde ki revizeyi  öğrencilerimizin hazırlandığı en önemli sınavlardan olan LGS ve YKS sorularının şeklini değiştirerek sağladık. Bu da karşımıza yepyeni bir kavram çıkardı. 

Yeni Nesil Sorular  da ne demek?

 2017-2018 öğretim yılında, Liselere öğrenci kabul sisteminin değişmesi ile birlikte, Eğitim camiasının hayatına giren bu kavram, şuan sadece LGS öğrencilerinin değil aynı zamanda YKS öğrencilerinin de muhatabı olduğu   soru çeşitliliğinin genel adı.

     Öğrencinin,  sadece bilgisini ölçmeyen, bilgi ile birlikte konunun özünü bularak o konu hakkında mantık yürütme yetkinliği beklenilen yani birden çok kazanımı bir araya getiren , içeriğini hayatın içinden örneklerin oluşturduğu sorular bütünü, Yeni Nesil Sorular olarak tanımlanabilir. 

     Peki amaç ne?

Ezberci eğitim anlayışından uzaklaşarak bunun yerine bir çok becerinin aktif olarak kullanıldığı ve ölçümlendirildiği bir sistem kurmak diyebilir miyiz?   

 Yani sınav sisteminin değişmesi ile eğitim sistemimizin  ölçümlemeye çalıştığı gibi, ezberden uzak  ve soru fabrikası çocuklar yetiştirmekten de  uzaklaştık mı?  

Oluşturulan yeni nesil sorularla  uluslararası sınavlarda başarılı oluyoruz mu gerçekten ?

Yeni nesil sorular ,bize yeni nesil eğitimi sağlıyor mu? 

Acaba yeni nesil eğitim derken yeni nesil dersler de kastedilmiş olabilir mi?

Sınavlarda çıkan soruları büyük maharetlerle çözen gençlerimiz, kendilerini ifade etmekte, günlük hayatın gerektirdiği becerileri kazanmada sınıfta kalıyor. “İletişim ve Beden Dili, Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, Okuma ve Konuşma Becerisi, Diksiyon , Ev teknolojileri hayatı, Bahçe dünyası, Anlayarak Hızlı Okuma gibi gelişimlerinde  kendilerine çok  yararlı olabilecek , yeni nesil seçmeli dersler olsa ,  LGS  yada YKS sınav ,  başarı sıralamalarının  yanında, kişisel gelişimlerine de açılan bu pencere sizce onları geleceğe daha güvenli hazırlamaz mı?

Yorum Bırak